Verksamhet

Försäljning av Brandsläckare
SERVICE AV Brandsläckare, brandposter och rökluckor
Brand- och räddningsprodukter

Vi tillhandahåller också brandskyddsprodukter samt hjälpmedel för att kunna genomföra systematiskt brandskyddsarbete i enlighet med den nya lagen "skydd mot olyckor".

Utrymningsplaner
Nödljusarmaturer
Brandtätning

Vi installerar typgodkända brandtätningar. Hos oss får du personal som har utbildning inom brandtätning.
Vi ser även till att ni erhåller en brandskyddsdokumentation som en garanti och ett underlag vid kommande genomföringar.Vi arbetar i första hand med FireSeals produkter, men tar givetvis fram anpassade lösningar för just era behov.

Utbildningar

Vi erbjuder utbildningar inom brandskydd. Se mer under rubriken "Utbildning"

Systematiskt brandskyddsarbete

Vi har i dagsläget ett antal fasta uppdrag där vi sköter det systematiska brandskyddsarbetet.

Rådgivning, projektering och besiktning
Kunder

Våra kunder finns för närvarande huvudsakligen bland företag, men bostadsrättsföreningar, privatägda förskolor och andra organisationer är naturligtvis lika välkomna att vända sig till oss.

Vi arbetar i första hand i Storstockholm, men även till dig på andra orter som behöver våra tjänster. Tag gärna kontakt med oss så berättar vi mer!