Länkar

AGA Gas AB - www.aga.se  

Räddningsverket - www.srv.se  

Brandförsvaret Stockholm - www.stockholm.se/brand  

Arbetsmiljöverket - www.av.se  

Konsumentverket - www.konsumentverket.se  

Svenska Brandskyddsföreningen - www.svbf.se

SIS - svenska standardiseringsorganisationen - www.sis.se  

SOS alarm - www.sosalarm.se  

Society of Fire Protection Engineers, Swedish Chapter - www.brand.lth.se/sfpe/cert.htm  

Sjöfartsverket - www.sjofartsverket.se  

Boverket - www.boverket.se  

Sveriges Provnings- och forskningsinstitut - www.sp.se