Webbaserat SBA

2023-01-12

 Nynäs Brandsäkerhet har påbörjat ett eget webbaserat SBA. Under vår/sommar kommer vi tillsammans med N.O. CONSULTING kunna erbjuda gamla o nya kunder ett webbaserat SBA.

Framtiden är ett säkert Brandskydd!

Välkommen

2019-12-08

 Välkommen Ösmo Plantshop som ny servicekund hos Nynäs Brandsäkerhet.

Serviceavtal

Serviceavtal

2019-09-08

 Välkommen Bar and Burgers som tecknar serviceavtal för brandskyddet med Nynäs Brandsäkerhet

välkommen ny fastighets förvaltning

2019-08-19

 Välkommen Aphos Förvaltning .

Aphos valde Nynäs Brandsäkerhet och har nu skrivit avtal för service

av brandskydd.