Om företaget

Nynäs Brandsäkerhet är ett familjeföretag och startades i juni 2004 av mig, Lena Höfvits. Innan jag startade eget arbetade jag som anställd inom andra företag i branschen och genomgick under denna tid ett flertal interna utbildningar. 

Under 2006 studerade Lena Höfvits "kvalificerad sälj och marknadsförare", 40p. Undervisningen avslutades i januari 2007 på Sälj och Marknadshögskolan i Solna.

Lena Höfvits håller i avdelningen med Systematiskt Brandskyddsarbete då hon har en del fasta uppdrag hos företag.

Utrymningsplaner, OH ritningar och projektering o besiktningar för att fastställa företagets behov av brandskydd är även en syssla som jag hjälper till med.

Vi samarbetar med "Kalle"segerström som håller i brandutbildningarna.

Tillsammans erbjuder vi konsulttjänster och utbildningar inom brandskyddsområdet samt åtar oss att hjälpa till med systematiskt brandskyddsarbete.

Våra arbetstider anpassas för att passa dig som kund.Vi erbjuder även service och årlig funktionskontroll / brandsläckare/brandposter /rökluckor samt åtar oss brandtätningar.

Rainer Höfvits klev in år 2007 och vi blev därmed ett familjeföretag han håller i all service av brandsläckare / brandposter /rökluckor och brandtätningar. Rainer har tidigare arbetat  på Nynas i Nynäshamn som brandman och har arbetat 5 år som brandskyddstekniker på Kidde Sweden AB Stockholm.

Lena Höfvits/ Säljare Systematiskt brandskyddsarbete

Projektering

Rainer Höfvits/ Servicetekniker

Brandtätning

Service rökluckor

Service Brandsläckare/